KINDERMASSAGES

Een massage van het hoofd: 

Via het hoofd komen prikkels binnen. Als het hoofd te vol is kan er geen nieuwe informatie worden opgenomen. De hoofdmassage heeft als doel rust te brengen en indrukken los te laten. De vertraagde, herhalende bewegingen van deze hoofdmassage zorgt ervoor dat de kinderen zich overgeven en geheel tot rust komen. 

Een massage van de buik: 

In je buik wordt voedsel verteerd, dat is alom bekend. Waar niet iedereen zich bewust van is, is dat er in de buik ook vertering van indrukken en emoties plaatsvindt. De massage van de buik heeft als doel de kinderen in contact te brengen met eventueel vastzittende gevoelens en deze te verwerken en los te laten.

Een massage van de voeten: 

Onze voeten verbinden ons met de aarde, kort gezegd via onze voeten kunnen we echt loslaten. Deze voetmassage zorgt ervoor dat de linkerhelft en rechterhelft van het lichaam weer in balans komen en zo worden de emoties die niet meer nodig zijn afgevoerd.

 

Een massage van armen en handen: 

Armen en handen kunnen de sterkste emoties verbergen. Gespannen armen en gebalde vuisten weerspiegelen vaak onzekerheid, zelfbescherming en onverwerkte woede. Het masseren van de armen en handen kan niet alleen spieren, maar ook opgekropte emoties losmaken en tot rust brengen.

 

Massage van de rug: 

De rug is een gebied met veel kracht en beweeglijkheid en het is de belangrijkste steunpilaar van het lichaam. Door het werken op de rug kun je de zenuwen bereiken die elk deel van het lichaam beïnvloeden. Het effect: stress door het hele lichaam wordt enorm verminderd. Je zoon/dochter voelt zich lichamelijk en geestelijk beter.